สำนักงานการศึกษาเอกชนมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์