พิธีมอบรางวัลศูนย์ฯ(ตาดีกา) ที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละขนาด ประจำปี 2552