พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ เทศบาลเมืองสตูล โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒ ณ ห้องแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี โดยมีสถานศึกษาในสังกัด ได้รับเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทาน เพื่อให้สถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่ กักตัว หรือศูนย์ พักคอย เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ และเป็นค่าเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหรา โรงเรียนบ้านวังประจัน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน โรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ ๑๔๗ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง โรงเรียนบ้านดูสน และ โรงเรียนอนุบาลมะนัง

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าพบและมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าพบและมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

Syndicate content