หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I - net

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I - net ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และโรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ และ นักเรียน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการจัดสอบอย่างเป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ตามที่ สทศ.ได้กำหนดไว้ทุกประการ

สช.สตูล ดำเนินการรับข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการรับข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่จะดำเนินการจัดสอบในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้ง 2/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้ง 2/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม

สช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ได้แก่ จังหวัดจังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม กศน.จ.สตูล เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล

Syndicate content