สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม

สช.สตูล เข้าร่วมในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับสนามสอบ) ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการชี้เเจงรายละเอียดในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ แก่ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไป

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับสนามสอบ) ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการชี้เเจงรายละเอียดในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด อำเภอ ผู้แทนสมาพันธ์ สมาคม ชมรมโรงเรียนเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อหรือแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน และได้ให้ความเห็นชอบแบบติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม และแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการตรวจเยี่ยม ติดตามต่อไป

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ

Syndicate content