แจ้งขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

           ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

           บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า เพื่อให้การประมวลผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นไปอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน จากวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกไปก่อน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทราบ โดยให้ติดตามข้อมูลทางเว็ปไซต์ www.odos.moe.go.th

การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

 ขอแจ้งกำหนดการติวเข้มความรู้อิสลามศึกษา  1. ติวเข้มผู้เข้าสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2555
ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน  2555 เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริหารยุทธศษสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12
2. ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน  2555  เวลา  08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักบริหารยุทธศษสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

ร.ร. อนุบาลมุสิลมสตูล รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 30 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครครู  เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในปีการศึกษา  2555 
ทุกสาขาวิชา  จำนวน 30 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4832846

ขอแสดงความยินดีกับนายทวี หลีเยาว์

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

   ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 มีนาคม 2555 ไปแล้ว นั้น  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดูรายละเอียดประกาศฯ

Syndicate content