ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • จัดจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(บาลัย) ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอ่านอบีบักรินณ์จังหวัดสตูล โดยวิธีพิเศษ  คลิ๊กรายละเอียด
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (11/06/2553)

  ปีงบประมาณ 2561

 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียด 

Syndicate content