นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค ณ โรงแรมรอยัลฮิล โฮเทลสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเพื่อดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทุกสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ

Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทุกสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ


สช.สตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในกิจกรรมที่ 2 รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 300 คน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Clound Meeting)

Syndicate content