นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2560 ในวันรวมน้ำใจสู่ กาชาดสตูล ณ สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเพชรชูศึกษา สวัสดีปีใหม่ แก่นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมจิบกาแฟยามเช้าและปลูกหญ้าแฝก ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำหรับกาแฟยามเช้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในงานดังกล่าว
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในงาน สืบสานงานข้าว เล่าเรื่องเรียนรู้ ฟื้นฟูประเพณี ณ บริเวณนาข้าวโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงชื่อบนผ้าสีเหลืองเพื่อนำไปห่มพระบรมธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา 2560 วัดชนาธิปเฉลิม (พระอาราหลวง) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการ จัดให้มีการออกกำลังกาย ทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15:30 น. - 16:30 น. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมทางกายมากขึ้น.

strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 89.
Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL