นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
น. นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในงานจิบน้ำชายามบ่าย ในกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูล
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน การเรียนรู้สภาพจริง ระยะที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา “ตาดีกาการันตี”ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเทคนิคการสอน ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559 ณโรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ของจังหวัดสตูลจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา จำนวน 200 คน
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเทคนิคการสอน ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2559 ณโรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 89.
Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL