บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์ ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กำหนดจัดโครงการกมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559 เป็นกิจกรรมออกกำลังกาย วันแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชนนานาชาติ จึงได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแอโรบิก เพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากนายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล โดยทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในการปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อบรม ป.บัณฑิต) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดในค่ายอาเซียน (“Winglish English Camp 2016 (วิ้ง วิ้ง อังกฤษติดปีก) ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมการโอนกิจการทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นของประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สตูลครั้งที่ 1 / 2559 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลปลอดบุหรี่ โดยมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดสตูล โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูลอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 89.
Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL