นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลได้กำหนดจัด “มหกรรม พม.รวมพลังสร้างสรรค์งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๘” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมมอบสนับสนุนของรางวัล ในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี ๒๕๕๘
ในวันที่ 5 เมษายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 23”
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL