นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเรื่องมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทย ณโรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานีโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวพารีซัน ฮีแล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลสรุปการประชุมจัดทำแผนบูรณาการ การพัฒนาการศึกษาจังหวัดใช้แดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลครั้งที่ 9 / 2559 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมี นายวีระ เกิดศิริมงคล ปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม
นายพเนิน ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟยามเช้า (Morning Talk) ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูล ณ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชน ในโครงการสาน ใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 และสัมภาษณ์เยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสานใจ ไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 29 โดยได้มีการพิจารณาตามสถานภาพของเยาวชนสถานภาพทางครอบครัว ผลการเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ความประพฤติ บุคลิกภาพ โรคประจำตัว และความสามารถพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ชั้น 1)

strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 0.
Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL