น. นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดอาหารว่างในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ประจำเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 150 ชุด ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จังหวัดสตูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการ ประชุมการบูรณาการ การศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมกองพันทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจ ในสถานศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายวราวุธ วงศาชนัท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจาก นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ แขวงทางหลวงชนบทสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการศึกษาสตูล เป็นประธานในการประชุมการประชุมผู้แทนสมาคม / ชมรม / ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลครั้งที่ 1/ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาสูงจังหวัดสตูล

strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 89.
Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL