นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน มุอ์มิน สามัคคี เกมส์ "เข้มแข็ง แบ่งปัน ศรัทธา" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนดารุลมุอ์มินและโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ณ สนามโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "รุ่งอรุณเกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ชั้น ๑
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมพลังงานชุมชน คนสตูลมีพลังงาน มีความสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าว บุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ร่วม บริการโรตี ชาชัก ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม bike for mom ปั่นเพื่อแม่ในครั้งนี้
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)จังหวัดสตูลคู่ขนาน ณ ห้องประชุมสตาร์รินรีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL