นายกอเด็ม หมีนเหม นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาสีภายใน (อุคุวะห์เกมส์) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “รุ่งทิพย์เกมส์ ครั้ง ที่ ๖” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติดรอบที่ ๑ ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒๕๕๗ นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL