ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บุคลากรในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายโดย นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสตูล ทั้งนี้ นายอดินันท์ ปากบารา ยังได้รับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังนโยบายและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเอกชนในศตวรรษที่ 21” โดยนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ นายอนุมัติ มะรือสะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ พร้อมคณะ ในการร่วมส่ง นางพารีซัน ฮีแล เข้ารับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้โดยผู้เชี่ยวชาญ วิมลพร พันธุมนตรี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒๕๕๘ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ ) และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL