น. นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้าประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีนายภัทรพนธ์รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี
น. นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาสีภายในโรงเรียนสตูลศานติศึกษา ตำบลกำแพงอำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครอบครัวนิด้าเกมส์ครั้งที่ 8 ณโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพงทอำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในการพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดโครงการมหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์ผูกรักษ์ด้วยภาษา ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำหรับโครงการมหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์ผูกรักษ์ด้วยภาษาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากโรงเรียนเซาญานาอูตามา รัฐซือลางอ ประเทศมาเลเซีย และ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL