นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

10 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยนายศุภโชค พาหุมันโต พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ฉบับขอรับการจัดสรรงบประมาณ) และรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีทบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม หารือแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม หารือแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม

นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสตูล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคัดเลือก ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในส่วนที่ 3 การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565

นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "กาแฟยามเช้ากับชาวแรงงาน" ประจำปี 2566

28 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "กาแฟยามเช้ากับชาวแรงงาน" ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในจังหวัดสตูล ณ สตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "กาแฟยามเช้ากับชาวแรงงาน"

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด "การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน"

ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด "การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชน" ผ่านทาง Facebook Live : https://www.facebook.com/opecoffice/ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. จากห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม

 

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมให้การต้อนรับ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และคณะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ณ สช.สตูล

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมให้การต้อนรับ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และคณะผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 17 ราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง" การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการ เพื่อพัฒนาการศึกษา" ในส่วนที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

Syndicate content