นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล เพื่อตรวจความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในการขอเปิดสอนเพิ่มเติมในระดับเตรียมอนุบาล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเรื่องการร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมพบปะยามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด เมืองจังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รับมอบหนังสือจากนาย อรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เชิญชวนร่วมกิจกรรมโยร์ (ชุมนุม) รับฟังเทศนาธรรม (บายาน) เรื่องการดำเนินชีวิตของเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.โดยประมาณ ณ มัรกัสยามาอะฮตับลีกบูเก็ตบุตรี สตูล มัสยิดนัศรุดดีน หมู่ 2 ตำบลควนสะตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ สโมสรนายทหาร ร.5 พัน 2 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน 100 ปี วันการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์ราชการเซนทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเนื่องในงาน 100 ปีการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์ราชการเซนทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเอกชนจังหวัดสตูล ณ สตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล.

        

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL