นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล .
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะ เขาโต๊ะพญาวัง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองจังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิด.
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม เรื่องการตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชน ร่วมในพิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและพิธีวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561 ณ หอประชุม 100 ปีโรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

        

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL