กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร

รวมกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

รวมกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

ตรวจสอบบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สช.จ.สตูล

  • บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

แบบฟอร์มต่าง ๆ งานบุคลากร