วิชาอัลอากีดะฮ์ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น จำนวน 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง
สถิติจำนวนการเข้าดูแบบทดสอบ hit counter


1. อาลัมบัรซัค(อาลัมกูบูร) คือ
โลกปัจจุบัน
โลกอาคีเราะห์
โลกในหลุมฝังศพ
โลกที่อยู่ระหว่างโลกปัจจุบันและอาคีเราะห์

2. ข้อความใดกล่าวถึงริดดะฮฺทางจิตใจได้ถูกต้อง
กล่าวเท็จหรือบิดเบือนบทบัญญัติศาสนา
การเข้าร่วมปฎิบัติพิธีสักการะบูชาของศาสนาอื่น
สงสัยในคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
การผินหลังให้ศาสนาอิสลามโดยไม่มีการศึกษา

3. ข้อใดคือความหมายของริดดะฮ์ที่ถูกต้องที่สุด
การทิ้งละหมาด
การไม่ยึดมั่นต่อคัมภีร์
การยึดมั่นต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ
การออกจากการนับถือศาสนาอิสลามหลังจากที่ได้นับถือมาก่อนแล้ว

4. ริดดะฮ์เกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ
ทางกาย ทางใจ ทางวาจา
กราบไหว้ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ รูปปั้น
การดูหมิ่น เย้ยหยัน เหยียดหยามอัลลอฮฺ
การสงสัยเกี่ยวกับสวรรค์ นรก วันกียามะฮฺ

5. แม่ของอาลีป่วยไม่สบาย ไปหาหมอที่โรงพยาบาล แต่อาการไม่ดีขึ้น อาลีจึงไปหาหมอดูเพื่อขอให้ช่วยรักษาอาการป่วยของแม่ด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์ การกระทำของอาลีเป็นริดดะฮ์ทางใด
ทางกาย
ทางวาจา
ทางจิตใจ
ทางอารมณ์

6. เมื่อนักเรียนทราบว่าเพื่อนได้ทำชีริกต่ออัลลอฮฺ นักเรียนควรทำอย่างไร
อยู่เฉยๆเพราะเรายังเด็ก
ออกห่างจากเขา เพราะเขาผิด
พูดคุยซักถามและตักเตือนในเวลาที่เหมาะสม
ประกาศบอกต่อๆกันให้ทุกคนทราบ

7. พฤติกรรมข้อใดเป็นการชีริกที่แตกต่างจากกลุ่ม
อุษมานไปขอหวยที่ต้นโพธิ์ใหญ่ในหมู่บ้าน
ฟาตีมะฮ์ไปร่วมลอยกระทงให้ลอยความผิดไปกับสายน้ำ
อาลีอ่านอัลกุรอ่านเสียงดังเพื่อให้ผู้คนชมว่าเสียงดี
ไลลานำอายะฮฺอัลกุรอ่านติดแปะแขวนที่คอเพื่อช่วยให้หายปวดฟัน

8. การกระทำในข้อใดต่อไปนี้เป็นการตั้งภาคี
ดาวูดให้พ่อของเขาช่วยดุอาจากอัลลอฮฺให้เขาสอบผ่าน
ฟารีดไปขอที่กุโบร์ของปู่ให้ช่วยขอพรจากอัลลอฮฺให้เขาหายป่วย
อาลีไปเยี่ยมกูโบร์และขอดุอาจากอัลลอฮฺเพื่ออภัยให้กับคนในกูโบร์
อุมัรขอดุอาจากอัลลอฮฺให้พ่อแม่มีสุขภาพดี

9. ผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺภาษาอาหรับเรียกว่าอะไร
กาเฟร
มุนาฟิก
ฟาสิก
มุชริก

10. ข้อใดที่ไม่ใช่ความหมายของอัลอิสลาม
การภักดีต่ออัลลอฮฺ
การสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺ
นอบน้อม ถ่อมตนและมอบตนต่ออัลลอฮฺ
การเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺ

11. อัลลอฮฺทรงพิจารณาบุคคลในเรื่องใดมากที่สุด
ความมุมานะ
ข้อวิจารณ์ของคนรอบข้าง
เจตนาและความประพฤติ
ผลงานที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชน

12. ข้อใดคือความประเสริฐที่สุดของพฤติกรรมมนุษย์ตามกรอบที่อิสลามกำหนด
การมีจริยธรรมที่ดี
การเชื่อมั่นในหลักการศรัทธาทั้ง 6 ประการ
การปฎิบัติตามหลักการปฎิบัติทั้ง 5 ประการ
การปฎิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความยินยอมและอดทน

13. การนมัสการต่ออัลลอฮฺในระดับสูงสุดให้ทำด้วยความรู้สึกใด
หวังในผลการตอบแทนของอัลลอฮฺ
เสมือนกับว่าเราเห็นอัลลอฮฺและอัลลอฮฺเห็นเรา
เป็นหน้าที่ในชีวิตประจำวัน
เป็นสิ่งที่มุสลิมที่ดีต้องปฎิบัติ

14. คัมภีร์ใดเป็นสมบัติอันล้ำค่าของศาสนาอิสลามในอดีตที่ผ่านมา
คัมภีร์พระเวท คัมภีร์ฮิบรู
คัมภีร์ใบลาน คัมภีร์ขงจือ
คัมภีร์พระไตรปิฎก คัมภีร์เต๋า
คัมภีร์เตารอฮฺ คัมภีร์อิลยีล

15. เพราะอะไรอัลกุรอ่านมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์
ช่วยให้มีอายุยืนนาน
ช่วยเสริมลาภยศบารมี
เป็นแนวทางแห่งความสำเร็จในชีวิต
เมื่ออ่านแล้วจะได้บุญมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน

16. คุณลักษณะของอัลลอฮฺที่นักเรียนควรรู้มีกี่ประการ
5 ประการ
6 ประการ
13 ประการ
20 ประการ

17. البَقَاءُ กล่าวถึงคุณลักษณะใดของอัลลอฮฺ
อัลลอฮฺผู้ทรงถาวร
อัลลอฮฺผู้ทรงเดิม
อัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ
อัลลอฮฺผู้ทรงสามารถ

18. ความประเสริฐสูงสุดของพฤติกรรมมนุษย์ อยู่ในองค์ประกอบใดของโครงสร้างหลัก 3 ประการ
อิสลาม
เอี๊ยะซาน
อีมาน
ทุกองค์ประกอบ

19. ข้อใดที่บ่งชี้ว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งยึดมั่นในหลักการศรัทธา
ปฎิบัติศาสนกิจทุกองค์ประกอบ
นอบน้อมต่ออัลลอฮฺ
การเชื่อมั่นและยึดมั่นกับหลักศรัทธา 6 ประการ
การปฎิบัติตามซุนนะฮฺศาสดา

20. มาลาอีกะฮฺแตกต่างกับเราอย่างไร
เป็นเพศชายอย่างเดียว
เป็นเพศหญิงอย่างเดียว
ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ไม่มีเพศชายและเพศหญิง

21. มาลาอีกะฮฺท่านใดทำหน้าที่ในวันสิ้นโลก
มาลาอีกะฮฺญิบรีล
มาลาอีกะฮฺมีกาอีล
มาลาอีกะฮฺอิสรอฟีล
มาลาอีกะฮฺอิสรออีล

22. ข้อใดเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นก่อนวันสิ้นโลก
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
ดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออก
ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก และตกทางทิศตะวันออก

23. ข้อใดเป็นชื่อของวันกียามัต
يَوْمُ الدِيْنِ
يَوْمُ عَرَفَةَ
يَوْمُ عَاشُوْرَاء
يَوْمُ الحَجِ

24. มาลาอีกะฮฺท่านใดที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีโดยเฉพาะ
ญิบรีล
อิสรอฟีล
อิสรออีล
ริฎวาน

25. เมื่อนักเรียนรู้สึกตัวว่าได้ตกมุรตัดไปแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นลำดับแรก
บอกให้เพื่อนๆในห้องรู้เพื่อช่วยเหลือ
กล่าวปฏิญาณตนแล้วอิสติฆฺฟาร
อยู่เฉยๆเพราะยังไม่มีใครรู้
รีบทำดี เพื่อลบล้างบาป

26. เด็กชายเอ ขอจากต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านให้เขาหายป่วย เป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับเตาฮีดใด
รูบูบียะฮฺ
อัสมาฮฺ
อูลูฮียะฮฺ
อัสมาฮ์วัศศิฟาต

27. การฟื้นคืนชีพใหม่มีจุดประสงค์ใด
เพื่อให้มนุษย์ได้กลับเนื้อกลับตัว
เพื่อตอบแทนการงานของเขาที่ทำไว้ในโลกนี้
เพื่อให้ทุกคนเร่งสะสมความดีให้มากๆ
เพื่อให้รู้จักหลบหลีกจากความชั่ว สะสมแต่ความดี

28. การสอบสวนของมนุษย์นั้นเริ่มต้นเมื่อใด
เมื่อมนุษย์ถูกฝังในกูบุร
เมื่อฟื้นคืนชีพในวันกียามัต
เมื่อมนุษย์รวมตัว ณ ทุ่งมะฮฺชัร
หลังจากข้ามสะพานศิรอตแล้ว

29. เราควรปฏิเสธทุกคุณลักษณะจากอัลลอฮฺนอกจากข้อใด
العَدَمُ
الحَيَاةَ
المَوْتُ
البَكَمُ

30. มาลาอีกะฮฺทุกคู่ทำหน้าที่ขัดแย้งกันนอกจากคู่ใด
อิซรออีล-มุงกัร
รอกีบ -อาติด
มุงกัร-นากิร
มาลิก-ริฎวาน

31. ในปัจจุบัน คนเราจะสัมผัสกับมั๊วะญีซาตของท่านนบีได้อย่างไร
การศึกษา ท่องจำ และปฎิบัติตามอัลกุรอ่าน
การศึกษาอัลฮาดิษ และนำไปปฎิบัติใช้
การถือศีลอด
การจ่ายซากาต

32. อิมรอนเป็นหัวหน้าห้อง เขาเก็บรักษาเงินที่เก็บจากเพื่อนๆไว้อย่างครบถ้วน เขาฉลาด เฉียบแหลม อิมรอนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของรอซูลด้านใด
الأ مانة ، الصدق
الفطانة ، الامانة
الفطانة ، التبليغ
الأ مانة ، التبليغ

33. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของเตาฮีด
รูบูบียะห์
อูลูฮียะห์
อัสมาอุวัซซิฟาต
อัลมูอามาลาต

34. ท่านรอซูลท่านใดที่ทำหน้าที่เชิญชวนประชาชาติโดยทำหน้าที่หนักมากเป็นพิเศษ
นบีมูฮัมหมัด นบีมูซา
นบีอาดำ นบีอีซา
นบีนูฮฺ นบีอาดำ
นบีอีซา นบีฮารูน

35. การปฎิบัติตนในข้อใดที่บ่งชี้ถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
อะหมัดดำรงตนอยู่กับการทำความดี
อาลีได้ทำความดีสลับความชั่ว
อุสมานได้ถือศีลอดเป็นบางครั้ง
มูฮัมหมัดได้ทำการละหมาดเป็นบางครั้ง

36. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับรอซูล
ฉลาด ไว้ใจได้
ฉลาด สัจจะ
ฉลาด อดทน
ฉลาด เผยแพร่

37. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
เตาฮีดรูบูบียะฮ์ คือการขอความช่วยเหลือ และขอความคุ้มครอง
เตาฮีดอูลูฮียะฮ์ คือเอกภาพ ทางด้านการเคารพภักดี
เตาฮีดอัสมาอฺวัซซิฟาต คือเอกภาพด้านการปฎิบัติ
4. เตาฮีดอูลูฮียะฮ์ คือเอกภาพทางด้านพระนามและคุณลักษณะ

38. تَوْحِيْدُ الرُبُوْبِيَةِ คือเอกภาพทางด้านการศรัทธาผู้ทรงบังเกิดและสร้างสรรค์ ยกเว้นข้อใด
การให้มีชีวิต
การให้ตาย
การประทานปัจจัยยังชีพ
การขอความช่วยเหลือ และขอความคุ้มครอง

39. วิธีการเป่ารุกยะฮ์ (การปัดเป่าที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของอิสลาม)คือ
การกล่าวชื่อมาลาอีกะฮฺ
การกล่าวชื่อบุคคลที่ศอลิฮฺ
การกล่าวโองการจากอัลกุรอ่าน
การกล่าวชื่อบรรดาท่านรอซูล

40. นรก سَقَر จะเผาไหม้มนุษย์อย่างไหม้เกรียมเพราะเขาขาดคุณสมบัติข้อใด
การละหมาด
การถือศีลอด
การจ่ายซากาต
การทำฮัจญ์

41. ข้อใดถือเป็นการตกมุรตัด
ผู้ที่ละทิ้งละหมาดฟัรฎู
ผู้ชายที่ใส่เสื้อผ้าผู้หญิง
ผู้ที่ขี้เกียจถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
ผู้ที่กล่าวว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่วาญิบ

42. การอยู่ระหว่างโลกปัจจุบันและโลกอาคีเราะฮฺเป็นสภาพอีกชีวิตหนึ่งที่ทุกคนต้องประสบคือ
ในกูบูร
ในครรภ์มารดา
ในทุ่งอารอฟะฮฺ
ในวันกียามะฮฺ

43. การไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่หลับ ไม่มีภรรยาและบุตร เป็นลักษณะของผู้ใด
นบี
มาลาอีกะฮฺ
รอซูล
ญิน

44. ข้อใดเป็นชื่อของสวรรค์ที่ปรากฏในอัลกุรอ่าน
ดารุสสลาม
ดารุลฮีดายะฮ์
ดารุลญันนะฮฺ
ดารุลมุลก์

45. การที่มุสลิมทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงว่ามุสลิมมีความศรัทธาต่อสิ่งใด
ศรัทธาต่อบรรดานบี
ศรัทธาต่อมาลาอีกะฮฺ
ศรัทธาต่อกอฎอ- กอดัร
ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์

46. สวนสวรรค์อันสถาพรคือ
جَنَةُ عَدْن
جَنَةُ الْخُلْدِ
جَنَةُ النَعِيْمِ
جَنَةُ الْمَأوَى

47. (أسماء الله ) พระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงยุติธรรม คือข้อใด
الحَكَمُ
البَاسِطُ
العَدْلُ
البَصِيْرُ

48. ข้อใดคือหลักฐานที่กล่าวถึงเตาฮีดรูบูบียะฮฺ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمٰـنِ الرَّحِيمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

49. ข้อใดที่แสดงถึงการมีเตาฮีดอัสมาวัศศิฟาต
อาลีอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺองค์เดียว
อุมัรเชือดสัตว์ด้วยนามของอัลลอฮฺ
อนัสเชื่อว่าอัลลอฮฺทรงมีนามที่วิจิตรสวยงาม
อับบาสบนบานด้วยนามของอัลลอฮฺ

50. หลักฐานที่ยืนยันถึงหลักการศรัทธาที่ถูกต้องได้จากแหล่งใด
อัลกุรอาน
การวินิจฉัยของผู้รู้
ความคิดเห็นของนักวิชาการ
ผลการค้นคว้าทางวิชาการ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: