วิชาอัลอัคลาก ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น จำนวน 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง
สถิติจำนวนการเข้าดูแบบทดสอบ hit counter


1. “เจ้าจงละหมาด แท้จริงการละหมาดนั้นวายิบเหนือผู้ศรัทธาทุกคนตามเวลาที่กำหนดไว้”นักเรียนได้รับคุณธรรมข้อใดจากตัวบทอัล-กุรอ่าน
การซื่อสัตย์
การบริสุทธิ์ใจ
การตรงต่อเวลา
การปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งใช้

2. บุคคลใดที่ปฏิบัติตนในการรักษาเวลาได้อย่างถูกต้อง
มูฮัมหมัด รีบไปละหมาดทันทีเมื่อได้ยินเสียงอาซาน
ฟุรกอน นั่งเล่นกับเพื่อนโดยเลยเวลาละหมาดมัฆริบ
ฮัมดี นอนตื่นสายแต่ยังไปทันเข้าแถวที่โรงเรียน
มุอฺมิน นัดกับเพื่อนเวลา 07.00 น. แต่เข้ามาเวลา 08.00 น.

3. (والعصر) ตัวบทนี้ อัลลอฮฺทรงดำรัสด้วยเรื่องอะไร
การอดทน
การบริสุทธิ์ใจ
การซื่อสัตย์
การรักษาเวลา

4. พฤติกรรมต่อไปนี้ ข้อใดแสดงถึงความเมตตากรุณา
อามีน ให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน
ฟาตีมะห์ ให้อาหารคนยากจน
อับดุลเลาะห์ รวมเงินซื้อฟุตบอล
ซาฟีอี ซื้อขนมแจกเพื่อนๆ

5. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (ซูเราะห์อัล-อัมบิยาอฺ) บทนี้ได้กล่าวถึงลักษณะใดของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)
ความซื่อสัตย์
ความเสียสละ
ความเมตตา
ความอดทน

6. ข้อใดไม่ใช่ความซื่อสัตย์ทางวาจา
อิบรอเหมต้องรักษาคำพูด
ซอหมาดต้องรักษาคำมั่นสัญญา
อับดุลเลาะห์ไม่พูดต่อเติมเนื้อหา
ซอและห์รับผิดชอบในคำพูดของตนเอง

7. ฮาซานะห์ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ แสดงถึงความซื่อสัตย์ในด้านใด
ด้านวาจา
ด้านการกระทำ
ด้านจิตใจ
ด้านสัจธรรม

8. อามีเนาะ พบเงิน 100 บาท และได้นำไปมอบแก่คุณครู พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงด้านใด
ความเสียสละ
ความบริสุทธิ์ใจ
ความเมตตากรุณา
ความซื่อสัตย์สุจริต

9. “เด็กหญิงฮาหวา ยับยั้งตัวเองไม่ให้ปฏิบัติตามความต้องการของอารมณ์” แสดงถึงพฤติกรรมด้านใด
ความอดทน
ความมักน้อย
ความถ่อมตน
การไม่โอ้อวด

10. คำกล่าวในข้อใด ถูกต้องตามหลักการอิสลาม
ความอดทนคือหัวใจหลักของศาสนา
ความเข้มแข็งนั้นคือการควบคุมอารมณ์ขณะโกรธ
นักเรียนต้องมีความอดทนต่อการเรียนเท่านั้น
การควบคุมอารมณ์ เมื่อเราอยากจะควบคุมเท่านั้น

11. “สุไลมาน พยายามวิงวอนขอดุอาให้สังคมมุสลิมได้รับความปลอดภัย และสันติสุข” เป็นการเสียสละด้านใด
ด้านสังคม
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านวาจา

12. ศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) เมื่อถึงช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ท่านจะปลุกคนในครอบครัวลุกขึ้นละหมาดช่วงสายของทุกคืน” เป็นคุณลักษณะใดของท่าน
ความอดทน
ความศรัทธา
ความพยายาม
ความเสียสละ

13. ในทุกๆวัน ยามีละห์ได้เตรียมข้าวกล่องมาให้เพื่อนที่ไม่มีอาหารรับประทาน แสดงถึงลักษณะคุณธรรมด้านใด
ความเสียสละ
ความหวังดี
ความผูกพัน
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

14. ความบริสุทธิ์ใจ หมายถึง
การกระทำที่ทำด้วยความสมัครใจ
การกระทำที่หวังผลตอบแทน
การกระทำเพื่ออยากให้มีคนยกย่อง
การกระทำที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย

15. เมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้าน สิ่งแรกที่ควรจะทำคือ
รีบออกมาต้อนรับแขก พร้อมรับสลาม
รีบเสิร์ฟน้ำให้แขก โดยทันที
ตะโกนบอกคนในครอบครัว
รีบเข้าไปในห้องครัว

16. ผู้ใดปฏิบัติมารยาทที่ดีต่อเพื่อนบ้าน
ยาซีรช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่มีฐานะดี
อุมัรชวนเพื่อนบ้านที่รู้จักไปมัสยิด
อับดุลเลาะห์ให้สลามเพื่อนบ้านทุกคนเมื่อเจอกัน
มุคตาร์เชิญเพื่อนบ้านฐานะที่ดีมาร่วมงาน

17. ในอายะห์ต่อไปนี้ قال تَعَالى تَعَاوَنُواعَلىَ الْبِرواَلتَقْوَى (المائدة 2) ได้กล่าวถึงลักษณะใดของมุสลิม
ช่วยเหลือสามัคคีในการทำความดี
ประหยัด
รักษาเวลา
รักษาสัญญา

18. ในขณะที่อาลีเดินทางกลับ เจอคนกำลังขโมยของชาวบ้าน อาลีได้เข้าไปห้ามและไล่ขโมยดังกล่าว การกระทำของอาลีได้แสดงถึงคุณธรรมในข้อใด
มีความสามัคคี
มีความกล้าหาญ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความเป็นผู้นำ

19. สถานที่ใดสามารถแก้ปัญหาเยาวชนที่ติดยาเสพติดในปัจจุบันได้
ตลาด
ห้างสรรพสินค้า
มัสยิด
ชายทะเล

20. การทำอีบาดัตในข้อใดแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ
อ่านอัล-กุรอานเสียงดัง ไพเราะ เพื่อให้คนอื่นได้ยิน
ละหมาดด้วยความจริงใจ นอบน้อม และถ่อมตน
บริจาคสิ่งของเพื่อหวังชื่อเสียง
กู้เงินไปทำฮัจญ์ทุกปี

21. ตามหลักศาสนาอิสลาม ผู้ที่มีความเมตตา กรุณา จะมีคุณลักษณะอย่างไรในสังคม
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นบุคคลน่ากลัว น่าเกรงขาม
เป็นบุคคลที่ร่ำรวย กินดี อยู่ดี
เป็นที่เคารพรัก และได้รับความไว้วางใจ

22. มูฮัมหมัดเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงเลือกรับประทานอาหารที่ฮาลาลเท่านั้น พฤติกรรมดังกล่าวเป็นความซื่อสัตย์ตามข้อใด
ต่อตนเอง
ต่อครอบครัว
ต่อสังคม
ต่อประเทศชาติ

23. ครูนาอีม ตั้งใจสอนอัล-กุรอ่าน ให้กับเด็กๆในหมู่บ้านทุกๆคืน โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ อยากทราบครูคนนั้นมีลักษณะอย่างไร
ความซื่อสัตย์
ความอดทน
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความบริสุทธิ์ใจ

24. “อิคลาศ”มีความหมายตามข้อใด
อาหารการกินสะอาด ถูกหลักอนามัย
ที่พักอาศัยใหญ่โต สวยงาม
ตั้งใจทำอีบาดัตเพื่ออัลลอฮฺ
ทำงานดี ฐานะร่ำรวย มีชื่อเสียง

25. ผู้ใดต่อไปนี้ คือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
ฟาเดีย ไม่ชอบให้เพื่อนๆเข้ามารบกวนเวลาทำงาน
ฟาตีมะห์ ชอบหันหลังให้เพื่อนเวลาเข้ามาขอคำปรึกษา
นาเดีย ชอบให้คำปรึกษาแก่เพื่อนๆเสมอ
อาดีละห์ เป็นคนที่รักสันโดษชอบอยู่คนเดียว

26. ในขณะที่อยู่ในโรงเรียน นักเรียนคนใดต่อไปนี้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุด
อามีน ชวนเพื่อนรับประทานอาหารในห้องเรียน
อับดุลเลาะห์ เล่นฟุตบอลในห้องวิทยาศาสตร์
อามีนะห์ ขอช่วยอาอีฉ๊ะทำการบ้านให้ในห้องละหมาด
ฟาติน ชวนเพื่อนๆไปทำรายงานที่ห้องสมุด

27. ข้อใดคือหลักฐานจากฮาดิษ เรื่อง การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
مَاغَضَبَ اَحَدٌأَشْفَى عَلَى جَهَنَمِ
الدِّينُ الْنَصِيْحَةُ
الصَّبْرُ مِنَ الْاِيْمَان

28. ดุอาบทใดที่ลูกๆควรขอให้แก่พ่อแม่ทุกวัน
رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ
يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
اللهُمَّ أَجِرْنَامِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

29. พฤติกรรมใดแสดงถึงความกตัญญูต่อบิดามารดา
นาอีม อ่านอัลกุร-อานทุกวัน
มูฮัมหมัด ละหมาดครบ ห้าเวลา
อับดุลเลาะห์ ขอดุอาให้พ่อแม่
อัฟฟาน บริจาคทรัพย์สินให้มัสยิด

30. ข้อใด คือ ลักษณะของผู้ไม่รักษาสัญญา
اَلْمُنَافِق
الظَّالِمُ
الفَاسِقُ
الْجَاهِل

31. นายอามีนได้ยืมเงินอาลี 50,000 บาท เพื่อลงทุนธุรกิจ อามีนได้สัญญาว่า ครบ 1 เดือนจะนำเงินมาคืน เมื่อเวลาครบ ครบ 1 เดือน อาลีได้นำเงินมาคืนตามจำนวนที่ได้ยืมไป พฤติกรรมดังกล่าวสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องใด
ความซื่อสัตย์
การรักษาสัญญา
การรักษาสาธารณสมบัติ
การประหยัด

32. พฤติกรรมใดแสดงถึงการรักถิ่นฐานบ้านเกิด
ฟาตีม๊ะ เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
อามีน๊ะ ทำตามคำสั่งผู้ใหญ่บ้านทุกเรื่อง
นาอีม๊ะ รับเลี้ยงเด็กกำพร้าในหมู่บ้าน
สุมัยยะฮ์ ช่วยพัฒนาหมู่บ้านและกวาดล้างสิ่งไม่ดี

33. “จงศึกษาตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพ”เป็นฮาดิษที่สอนเกี่ยวกับเรื่องใด
ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
การตรงต่อเวลา
การมีระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย์

34. طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم หมายความว่า
จงศึกษาวิชาความรู้ถึงแม้จะอยู่เมืองจีนก็ตาม
การศึกษาหาวิชาความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมุสลิม
การศึกษาหาความรู้จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคน
การศึกษาวิชาความรู้ต้องมาจากฮาดิษ

35. ในขณะที่ฝนหยุดตกเราควรกล่าวดุอาตามข้อใด
يَرحَمكَ الله
اللهُمَ صَيِّبًانافِعًا
مُطِرْنَابِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ
مَاشَاءَالله

36. ดุอานี้ อ่านเวลาใด اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ "
ขอความเมตตา
อยู่ในภาวะตื่นตระหนก
เยี่ยมกูโบร์
ขอปลดหนี้สิน

37. ข้อใดคือสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติต่อศพ
แสดงความเสียใจต่อการจากไป
อาบน้ำ และห่อศพ
ทำอาหารเลี้ยงแก่ญาติของศพ
ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่ศพ

38. لاَطاَعَةَلْمَخْلُوقِ فِي مَعصِيَةِ الخَالِقِ ฮาดิษนี้แสดงถึงคุณลักษณะด้านใด
รักษาเวลา
รักษาสัญญา
ผู้ตามผู้นำ
บทลงโทษผู้ทำบาป

39. การเป็นผู้นำในอิสลาม ต้องยึดหลักการข้อใดเป็นสำคัญ
ปฏิบัติตามความเห็นชอบส่วนใหญ่
ปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ปฏิบัติตามอัล-กุรอานและอัซซุนนะห์
ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย

40. ข้อใดคือประโยชน์จากการรักษาสิ่งแวดล้อม
มีสภาพภูมิอากาศที่สดใส
มีทรัพยากรที่ยั่งยืน
การมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

41. การปฏิบัติตนของใครต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด
ฮากีม พูดเสียงดังในขณะที่คุณครูอยู่ในห้อง
อานัส แบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานในขณะที่ครูกำลังสอน
ฟาฎิล ออกจากห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาต
อัสมี ให้สลามคุณครูทุกครั้งเมื่อเข้าห้องเรียน

42. ช่วงเวลาใดที่ไม่เหมาะสมในการไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน
เวลาที่เพื่อนบ้านได้รับความเศร้าโศก
เวลาพักผ่อนของเพื่อนบ้าน
เวลาเพื่อนบ้านมีความสุข
เวลาเพื่อนบ้านป่วยไข้

43. ข้อใดถือว่าอยู่ในขอบเขตของเพื่อนบ้าน
ผู้ที่อยู่ห่างออกไปรอบด้านๆละ 40 หลังคาเรือน
ผู้ที่อยู่ห่างออกไปรอบด้านๆละ 40 กิโลเมตร
ผู้ที่ละหมาด ยุมอัต ร่วมกันในวันศุกร์
ผู้ที่อยู่ในตำบลเดียวกัน

44. ข้อใดคือคุณลักษณะที่ท่านหญิงคอดีเยาะพึงพอใจต่อท่านนบี
ความอดทน
ความซื่อสัตย์
ความบริสุทธิ์ใจ
ความอ่อนโยน

45. إِنَ الله مَعَ الصَّابِرين ข้อใดคือความหมายของอายัตนี้
แท้จริงแล้วอัลลอฮฺจะทรงอยู่กับผู้ที่อดทน
แท้จริงแล้วอัลลอฮฺจะทรงอยู่กับผู้ที่ศรัทธา
แท้จริงแล้วอัลลอฮฺจะทรงอยู่กับผู้ที่ซื่อสัตย์
แท้จริงแล้วอัลลอฮฺจะทรงอยู่กับผู้ที่จริงใจ

46. ช่วงเวลาใดที่อัลลอฮฺไม่รับการเตาบัต
ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก
ช่วงเวลาที่ฝนตก
ช่วงใกล้เวลามัฆริบ
ช่วงเวลาตะวันลับฟ้า

47. ดุอาใดต้องอ่านในขณะขึ้นสะพาน
رَبِ اشرَحْ لِي صَدري وَيَسِرْلي اَمرِي
يَارَبِّي سَلِّم سَلِّم
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا
سُبْحَانَ الله

48. บุคคลในตำแหน่งใดที่ต้องใช้ความยุติธรรมมากที่สุด
ผู้ใหญ่บ้าน
คุณครู
อิหม่าม
ผู้พิพากษา

49. ข้อใดคือคุณลักษณะของความรับผิดชอบ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
เก็บขยะในสวนสาธารณเขตหมู่บ้าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี
ช่วยงานคุณครูที่โรงเรียน

50. บุคคลที่แสดงถึงคุณลักษณะของผู้ที่มีความประหยัด
เด็กหญิงมานี่ ไปโรงเรียนไม่ยอมรับประทานอาหารที่โรงเรียน
เด็กหญิงอาดีลา เลือกเรียนโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุด
เด็กหญิงเจ๊ะอะ นำชุดนักเรียนของตนเองให้เพื่อน
เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ นำสมุดที่เหลือจากปีที่แล้วมาใช้ต่อปีนี้

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: