วิชาอัลฟิกฮ์ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น จำนวน 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง
สถิติจำนวนการเข้าดูแบบทดสอบ hit counter

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคำว่า (حدود) ฮูดู๊ด ได้ถูกต้อง
บทลงโทษความผิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของมนุษย์ที่มีต่ออัลลอฮฺ
บทลงโทษความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
บทลงโทษความผิดที่อยู่ในดุลพินิจของศาลซึ่งไม่มีบทลงโทษที่ถูกบัญญัติไว้
บทลงโทษความผิดฐานฐานทำร้ายร่างกายโดยเจตนา

2. อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาอาลา ได้เปรียบเทียบการนินทาผู้อื่นว่าเป็นเช่นไร
การด่าทอพ่อแม่ของตนเอง
การเอาความดีไปให้คนอื่น
การกินเนื้อสุนัขที่ตาย
การกินเนื้อศพของมนุษย์ด้วยกัน

3. อายะฮฺอัลกุรอ่านข้างต้นกล่าวถึงเรื่องใด (قطعوا أيد يهما.... السارق والسارقة فا قال تعا لى)
การดื่มเหล้า
การขโมย
การทำซีนา
การใส่ร้าย

4. การจ่ายซะกาฮ์ถูกบัญญัติในปีฮิจเราะฮ์ที่เท่าไหร่
ปีที่ 4
ปีที่ 3
ปีที่ 2
ปีที่ 1

5. นายสมคิดมีทรัพย์สินครบตามพิกัดการจ่ายซะกาตแต่เขาไม่ยอมจ่าย เนื่องจากเขาไม่ยอมรับบทบัญญัติ เขาต้องได้รับโทษอย่างไร
เฆี่ยน 100 ครั้ง และเนรเทศ
ขว้างด้วยก้อนหินจนตาย
เฆี่ยน 40 ครั้ง
ประหารชีวิต

6. ข้อใดกล่าวถึงประเภทของการจ่ายซะกาตได้ถูกต้อง
ซะกาตทรัพย์สิน , ซะกาตร่างกาย
ซะกาตเงิน , ซะกาตทองคำ
ซะกาตปศุสัตว์ , ซะกาตแร่ธาตุ
ซะกาตค้าขาย , ซะกาตผลผลิตทางการเกษตร

7. สมชายขโมยเงินของเพื่อนในกระเป๋า จำนวน 500 บาท สมชายต้องได้รับโทษอย่างไร
เฆี่ยน
เนรเทศ
ตัดมือ
ฆ่า

8. การกระทำของบุคคลใดต่อไปนี้ ตกเป็นกาเฟร
อาดำไม่ละหมาดและปฏิเสธบทบัญญัติการละหมาด
อิดรีสไม่เคยถือศีลอดเพราะทนหิวไม่ได้
นูฮฺไม่จ่ายซะกาตเพราะกลัวเงินเหลือน้อย
ฮูดาละทิ้งละหมาดเนื่องจากความขี้เกียจ

9. ข้อใดคือโทษของผู้ที่ขโมยครั้งที่ 1
ตัดมือข้างซ้าย
ตัดมือข้างขวา
ตัดเท้าข้างขวา
ตัดเท้าข้างซ้าย

10. การกระทำของบุคคลใดต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
มุอฺมิน ละหมาดซุบฮิรวมกับละหมาดซุฮฺรีในเวลาละหมาดซุฮฺรี
อับดุลลอฮ์ ละหมาดมักริบรวมกับละหมาดอีชาในเวลาละหมาดอีชา
มูฮัมหมัด ละหมาดอัสรีรวมกับละหมาดซุฮฺรีในเวลาละหมาดอัสรี
มูซา ละหมาดกอศอรอีชาเมื่อเขาเดินทางไปกรุงเทพฯ

11. เมื่อมุสลิมถึงแก่กรรมวายิบให้มุสลิมที่มีชีวิตต้องปฏิบัติแก่ศพมีทั้งหมดกี่ประการ
4 ประการ
5 ประการ
7 ประการ
12 ประการ

12. ในการจัดการแก่ศพคำว่า الدَّفْنُ หมายถึงอะไร
การอาบน้ำศพ
การห่อหุ้มศพ
การละหมาด
การนำศพไปฝัง

13. การถือศีลอด มีความหมายทางภาษาตรงกับข้อใด
การเพิ่ม
การห้าม
การควบคุม
การอดกลั้น

14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ซื้อและผู้ขาย
ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตกลงความได้
เป็นผู้ตัดสินใจได้เอง
อนุญาตให้เด็กทำการค้า
บังคับให้ขายเพื่อชำระหนี้

15. ให้สิ่งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับอีกสิ่งหนึ่งเป็นความหมายของคำใด
الربا
إيجاب
البيع
قبول

16. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุที่นำไปสู่การเสียค่าปรับเกี่ยวกับการทำฮัจย์
การทำการอากัดนิกะฮ์
การใช้เครื่องหอม
การตัดต้นไม้
ขว้างเสาหิน

17. อิสมาอีลเป็นทาสแต่มีทรัพย์สินครบพิกัดเมื่อถึงรอบปีอยากทราบว่าเขาต้องจ่ายซากาตหรือไม่
ต้องจ่าย
ไม่ต้องจ่าย
ให้บิดาจ่ายให้
ให้ภรรยาจ่ายให้

18. “ความงอกงามหรือความสะอาด” เป็นคำนิยามของข้อใด
الكفارات
الزكاة
الطهارة
الظهار

19. ในรูปแบบของการห่อหุ้มศพเพศหญิงสุนัตให้ห่อกี่ชั้น
3 ชั้น
4 ชั้น
5 ชั้น
6 ชั้น

20. นาย ก. เป็นผู้อาบน้ำศพให้กับแม่ของตัวเอง ก่อนขั้นตอนสุดท้ายนาย ก. ต้องเอาน้ำใบพุทรารดสลับกับน้ำสะอาดจำนวนกี่ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง

21. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการค้าที่ถูกต้อง
ขายน้ำผึ้งที่เปื้อนนายิส
ขายเนยเหลวที่มีหนูตกลงไป
ขายเนยแข็งที่มีหนูตกลงไป
ขายสุนัขที่ไว้สำหรับล่าสัตว์

22. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ยืม
การให้ยืมในสิ่งที่ยืมเขามา(ยืมต่อ)ถือว่าใช้ไม่ได้
การให้ยืมนั้นจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
การให้ยืมสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ถือว่าใช้ไม่ได้
การให้ยืมจะสิ้นสุดเมื่อผู้ให้ยืมเสียชีวิต

23. ข้อใดคือฮูกุ่ม(ข้อกำหนด)ของการให้ยืม
واجبة
سنة
مكروهة
مباحة

24. ข้อใดคือความหมายของคำว่า العارية
การให้
การจอง
การฝาก
การให้ยืม

25. “ผู้เดินทางต้องไม่มีเจตนากระทำสิ่งที่ต้องห้าม(หะรอม)” เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการละหมาดใด
การละหมาดกอศอร
การละหมาดญามาอะฮฺ
การละหมาดญามะอฺตักดีม
การละหมาดญามะอฺตะอฺคีร

26. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกฎของการละหมาดญามาอฺตะอฺคีร
ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับเวลาและติดต่อกัน
ต้องทำละหมาดซุฮรีก่อนอัสรี หรือมัฆริบก่อนอีชา
จำเป็นต้องละหมาดเวลาแรกและเวลาหลังโดยไม่ให้จากกันนาน
การเดินทางต้องไม่ถึงจุดหมายปลายทางก่อนตักบีรละหมาดเวลาหลัง

27. ละหมาดเวลาใดที่ศาสนาไม่อนุญาตให้ทำการละหมาดย่อและละหมาดรวม
ละหมาดซุฮรี
ละหมาดซุบฮิ
ละหมาดอีชา
ละหมาดมัฆริบ

28.(قال تعلى : (ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
อายะห์ข้างต้นเป็นหลักฐานที่กล่าวถึงเรื่องใด
การทำฮัจย์
การละหมาด
การถือศีลอด
การจ่ายซากาต

29. บุคคลใดต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากการถือศีลอดในเดือนรอมฏอน แต่ต้องทำการชดใช้ในภายหลัง
มัยซูน เป็นคนวิกลจริต
วาฟาอ์ ไม่มีน้ำละหมาด
อัฟนาน เลี้ยงดูยายที่แก่ชรา
อิลฮาม มาประจำเดือนก่อนมัฆริบ

30. การถือศีลอดถูกบัญญัติขึ้นเมื่อใด
เดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะฮที่ 2
เดือนมุฮัรรอม ปีฮิจเราะฮที่ 2
เดือนชะอฺบาน ปีฮิจเราะฮที่ 2
เดือนรอญับ ปีฮิจเราะฮที่ 3

31. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขของชะรีกะฮฺอินาน شركة العنان
ถ้อยคำที่ใช้ตกลงกันชัดเจน
ทรัพย์สินที่นำมาหุ้นส่วนจะต้องเหมือนกัน
ทรัพย์สินที่นำมาหุ้นส่วนจะต้องเท่ากัน
ต้องนำทรัพย์สินที่หุ้นส่วนกันมารวมกัน

32.
มาลาอีกะอิสรออีล
มาลาอีกะอิสรอฟีล
มาลาอีกะญิบรีล
มาลาอีกะมาลิก

33. นายอานัส เลี้ยงอูฐ จำนวน 20 ตัว เขาต้องจ่ายซากาตจำนวนเท่าใด
แพะ 1 ตัว
แพะ 2 ตัว
แพะ 3 ตัว
แพะ 4 ตัว

34. นายนาอีมทำนาข้าวโดยใช้น้ำจากธรรมชาติ เขาต้องจ่ายซากาตร้อยละเท่าใด
ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 10
ร้อยละ 5
ร้อยละ 2.5

35. ข้อใดคือพิกัดของการจ่ายซากาตทองคำ
2.5 กรัม
2.5 บาท
2.5 ดิรฮัม
2.5 เปอร์เซ็น

36. ข้อใดกล่าวถึงพิกัดของซากาตฟิตเราะฮได้ถูกต้อง
1 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม
1 ลิตร
4 ลิตร

37. ฮาซันได้ทำการแลกเปลี่ยนเงินตรากับทองคำของฮูเซ็น ถามว่าการกระทำของบุคคลทั้งสองตามหลักการที่ถูกต้องนั้นอย่างไร
واجبة
سنة
حرام
مكره

38. الصرف ความหมายทางภาษาคืออะไร
เพิ่มและเกิน
การแลกเปลี่ยนกัน
การซื้อขายเงินตรากับเงินตรา
การที่แต่ละฝ่ายนำสิ่งที่มีค่าของตนที่เป็นประเภทเงินตรามาซื้อขาย

39. ในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ฟาฎิรได้ทำการเอี๊ยะติกาฟ อ่านอัลกุรอ่าน ซิกรุลลอฮ์ และละหมาดยามค่ำคืน หากเขาทำอามั้ลต่างๆ ตรงกับคืนลัยละตุลกอดรฺ เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับข้อใด
1,000 วัน
1,000 เดือน
1,000 ชั่วโมง
1,000 สัปดาห์

40. ดุอาอฺใดที่ท่านนาบีส่งเสริมให้เราอ่านเมื่ออยู่ในช่วง ๑๐ วันสุดท้ายของเดือนรอมฏอน
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
اللهم انى أسالك علماً نافعاً و رزقاً طيباً و عملاً متقبلاً
اللهم اني اسألك من فضلك

41. [ قَال رَسُولُ اللهِ..... لعنَ الله آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال هم سواء] จากฮะดิษข้างต้น อัลเลาะได้สาปแช่งบุคคลใดบ้าง
ผู้กินดอกเบี้ย – ผู้ให้กินดอกเบี้ย – ผู้บันทึก - พยาน
ผู้กินดอกเบี้ย – ผู้ให้กินดอกเบี้ย – ผู้บันทึก
ผู้กินดอกเบี้ย – ผู้บันทึก – พยาน - ผู้รับดอกเบี้ย
ผู้รับดอกเบี้ย – ผู้ปล่อยดอกเบี้ย – ผู้บันทึก - พยาน

42. ทรัพย์สินใดที่ไม่ได้ก่อให้เกิด ริบา الربا
เสื้อผ้า
ทองคำ
ข้าวสาลี
อินทผาลัม

43. โองการในข้อใดกล่าวถึงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย
[قَال تعالى [ انما الخمر والمسر والاًنصاب والاًزلام
[قَال تعالى [ الذين ياًكلون الربا لا يقومون إلاكما يقوم الذي يتخبطه اشيطان
[قَال تعالى [ يا أيهاالذين ءامنوااتقوا الله وابتغوا إاليه الوسيلة
[قَال تعالى [ وتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعاونواعلى الإثم والعدوان

44. ข้อใดคือความหมายของการนะมีมะฮฺ ( النميمة )
การนินทาเพื่อนมนุษย์
การใส่ร้ายเพื่อนมนุษย์
การทำร้ายเพื่อนมนุษย์
การหลอกลวงเพื่อนมนุษย์

45. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องในเรื่องเงื่อนไขและวิธีการแลกเปลี่ยนทองคำกับทองคำหรือเงินกับเงิน
ไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดียวกัน
เป็นประเภทเดียวกันน้ำหนักต้องเท่ากัน
เป็นประเภทเดียวกันแต่น้ำหนักไม่เท่ากันก็ใช้ได้
ต่างชนิดกันน้ำหนักเท่ากันถือว่าใช้ได้

46. บุคคลในข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง
ซุลฟาให้ซิลมียืมเทียนไข
นูรีนขอยืมหมึกลบคำผิดจากนารีมา
ฮุสนาให้อันนายืมจักรยานที่เขาเช่ามา
ฟัตวาให้ฟิรดาวยืมกรรไกรที่เขายืมมาจากเพื่อนบ้าน

47. ข้อใดกล่าวถึงองค์ประกอบของการยืมได้ถูกต้อง
ผู้ให้ยืม – ผู้ขอยืม – ถ้อยคำ – สิ่งที่ถูกขอยืม
ผู้ยืม – ผู้ให้ยืม – สิ่งที่ถูกยืม
ผู้ให้ยืม – ผู้ขอยืม – ถ้อยคำ
ผู้ให้ยืม – ผู้ขอยืม

48. ข้อใดไม่ใช่การสิ้นสุดข้อตกลงขอยืม
ผู้ให้ยืมขอสิ่งที่ให้ยืมคืน
ผู้ให้ยืมหรือผู้ขอยืมเสียชีวิต
คู่ตกลงยืมคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต
ขัดแย้งกันในเรื่องสิ่งที่ยืมเกิดความเสียหาย

49. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการหุ้นส่วนตามหลักศาสนา
การมอบหมาย การวางใจ
การเข้าร่วมกัน การปะปน
การมอบความไว้วางใจ
การเพิ่มพูน

50. การหุ้นส่วนประเภทใดที่อนุญาตให้กระทำได้
ชะริกะฮฺ มูวาฟาเฎาะฮฺ ( فضة شركة موا )
ชะริกะฮฺ อับดาน (شركة الأبدان )
ชะริกะฮฺ อินาน (شركة العنان )
ชะริกะฮฺ วูญูฮฺ (شركة الوجوه )

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: