วิชาอัตตารีก ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น จำนวน 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง
สถิติจำนวนการเข้าดูแบบทดสอบ hit counter

1. คาบสมุทรอาหรับตั้งอยู่ทางทิศใดของทวีปเอเชีย
ทิศใต้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันออก

2. ชนเผ่าใดในอาหรับที่ยังคงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน
เผ่ากุร๊อย
เผ่าอ๊าด
เผ่าสะมูด
เผ่ามัดยัน

3. ข้อใด คือ ความหมายของคูลาฟะอุรรอชีดีน?
ผู้นำของชนมุสลิมที่ทำหน้าที่ปกครองรัฐอิสลามและเผยแพร่ศาสนาอิสลามสืบทอดจากนบี
ผู้ที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่การปฏิบัติภารกิจอิสลามของท่านนบี
ผู้ที่มีความกล้าหาญและเข้าร่วมรบในสงครามศาสนา
ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเคร่งครัดศาสนาไม่เคยเคารพรูปปั้น

4. ข้อใดคือการลำดับคุละฟาอุรรอชิดีนที่ถูกต้อง
อาบูบักร-อุสมาน-อาลี-อุมัร
อาบูบักร-อาลี-อุมัร-อุสมาน
อาบูบักร-อุสมาน-อุมัร-อาลี
อาบูบักร-อุมัร-อุสมาน-อาลี

5. ท่านนบีมูฮัมมัดได้รับการแต่งตั้งเป็นรซูลโดยผ่านระบบใด
การประชุมปรึกษากัน
วะห์ยูของอัลลอฮ์
การสืบราชวงศ์
การเลือกตั้ง

6. เมื่อท่านนบีมูฮัมมัด(ซล) เห็นบรรดาศอหาบะฮ์ได้รับการทรมาน ท่านได้แนะนำว่าอย่างไร
ทำสัตยาบัน
จัดหน่วยลาดตระเวน
อพยพไปหะบะชะฮ์
อพยพไปมะดีนะฮ์

7. คอลีฟะท่านใดที่รับฉายาว่า “สหายแห่งถ้ำ” ?
ท่านอูมัร
ท่านอาบูบักร์
ท่านอุสมาน
ท่านอาลี

8. คอลีฟะท่านใดที่ได้รับฉายาว่า “สิงโตแห่งพระเจ้า”?
ท่านอาบูบักร์
ท่านอูมัร
ท่านอุสมาน
ท่านอาลี

9. ท่านนบีมูฮัมมัดได้ยืนหยัดในการชี้นำมนุษย์ไปสู่แนวทางที่เที่ยงตรง ถึงแม้จะถูกต่อต้านจากชาวมุชรีกีน เนื่องจากท่านมีคุณลักษณะข้อใด
อัล-ฟารุก
อัซ-ซิกดีก
อัล-อามีน
อะสาดุลลอฮ์

10. ผู้ใดนำจริยวัตรของท่านรอสูล เรื่อง มารยาทของการให้สลามมาใช้ได้ถูกต้อง
คอลิดรอตอบรับสลามจากคนที่นั่งอยู่เมื่อเขาเดินผ่าน
อุสมานรีบกล่าวสลามก่อนทุกครั้งเมื่อเจอผู้คน
อะนัสตอบสลามด้วยคำว่า “อะลัยกัสสลาม”
อะนัสตอบสลามด้วยคำว่า “อะลัยกัสสลาม”

11. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของผู้แสวงหาความรู้
การเข้าห้องสมุดทุกวัน
การมาเรียนหนังสือทุกวันไม่ขาด
การขยันหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
เมื่อทำการไม่เสร็จไปหาครูให้ครูช่วยสอน

12. พฤติกรรมใดที่มุสลิมต้องคำนึงถึงเพื่อการดำรงอยู่ในแนวทางอิสลามมากที่สุด
ร่ำรวยน้ำใจ
ร่ำรวยความรู้
ร่ำรวยเงินทอง
ร่ำรวยสมบัติ

13. ด้วยกิจวัตรด้านสังคมในวัยหนุ่มของท่านนบีมูฮัมมัดท่านจึงได้รับการยกย่องและขนานนามว่าอย่างไร
อัซ-ซิกดีก
อัล-อะมีน
อัล-ฟารุค
ซุน-นูรัยนีย์

14. ในการเผยแพร่แบบลับๆ ของท่านนบี (ศ็อลฯ) ใช้สถานที่ใดเป็นที่รวมตัวของบรรดาผู้ศรัทธา
ดารุลมุตตากีน
ดารุตตักวา
ดารุลมุคลิซีน
ดารุลอัรกอม

15. ข้อใดไม่ใช่ผลงานของเคาะลีฟะฮฺ อุมัร อิบนุล ค็อฏฏอบ
เป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรกที่รวบรวมอัลกุรอาน
เป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรกที่ได้รับฉายาว่าอามีรุลมุมีนีน
เป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรกที่แต่งตั้งให้มีผู้พิพากษา
เป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรกที่ออกตรวจตราประชาชนในเวลากลางคืน

16. สูเราะห์ใดเมื่อท่านอูมัรอ่านแล้วทำให้ท่านเปลี่ยนใจหันมาเข้ารับอิสลาม ?
สูเราะห์วากีอะ
สูเราะห์อัดดูฮา
สูเราะห์ฏอฮา
สูเราะห์อัลอาลัก

17. ชาวยัษริบได้ให้สัตยาบันที่จะซื่อสัตย์ต่อท่านนบีที่อะกอบะฮ์ที่เรียกว่าสัตยาบันของผู้หญิงได้เกิดขึ้นเมื่อใด ?
ก่อนฮิจญเราะห์สู่เมืองมาดีนะฮ์
ก่อนฮิจญเราะห์สู่เมืองหับบะชะฮ์ ครั้งที่ 1
ก่อนฮิจญเราะห์สู่เมืองหับบะชะฮ์ ครั้งที่ 2
ก่อนท่านนบีจะบำเพ็ญอุมเราะห์

18. เหตุผลอะไรที่ท่านอุสมานเตือนผู้คนให้ทำความดีในวันที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง
ผู้คนเริ่มหันเหออกจากอิสลาม
เพื่อแสดงความยุติธรรมของท่านอุสมาน
อิสลามเริ่มมั่งคั่งและขยายอย่างกว้างขวางและพบกับวัฒนธรรมอื่น
ประชาชนไม่เชื่อมั่นต่อคอลีฟะ

19. ข้อใดไม่ใช่สถานภาพของท่านอาลีบินอบีฏอลิบ
บุตรเขยท่านนบี (ศ็อลฯ)
ลูกพี่ลูกน้องท่านนบี (ศ็อลฯ)
บุตรบุญธรรมท่านนบี (ศ็อลฯ)
มีเชื้อสายมาจากตระกูลเดียวกับท่านนบี (ศ็อลฯ)

20. นักเรียนคนใดมีลักษณะที่สอดคล้องกับซีฟัตอามานะฮ์
เสาด๊ะเรียนเก่งแต่ไม่ค่อยสอนการบ้านให้กับเพื่อน
รอบีอ๊ะเก็บเงินได้ 200 บาท นำไปให้คุณครู
รอเกี๊ยะกินขนมและชอบแบ่งให้เพื่อนๆ
รอดีชอบคุยเวลาเรียนแต่เป็นคนมีน้ำใจ

21. ในวัยเด็กท่านนบีมูฮัมมัด(ซล)ได้รับจ้างเลี้ยงแพะให้แก่ชาวมักกะฮ์ โดยได้รับค่าจ้าง บ่งบอกถึงอุปนิสัยด้านใด
การหาประสบการณ์
การพึ่งตนเอง
การรักความสันโดษ
การปลีกตัวจากมุนษย์

22. ข้อใดคือการนำจริยวัตรของศาสดาด้านการตรงต่อเวลามาใช้ได้ดีที่สุด
อะหมัดเปิดร้านขายของแต่เช้าทุกวัน
สุกรีมาเรียนแต่เช้าทุกวัน
อาบีดีนตรงต่อเวลาเมื่อรับประทานอาหารทุกครั้ง
อุมัรละหมาดตั้งแต่เริ่มต้นเวลาทุกครั้ง

23. ผู้ใดเป็นบุคคลที่มีความอดทน
นาย ก ทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเงิน
นาย ข ยังยั้งอารมณ์ของตนเองไม่ให้สูบบุหรี่
นาย ค อดทนเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา
นาย ง ไม่โต้ตอบการกล่าวหาของเพื่อน

24. ใครคือบุคคลที่นำบิล้าลเข้าสู่อิสลาม
อับดุรเราะห์มาน บิน เอาฟ์
อับดุลลอฮ์ บินอาบีกุฮาฟะห์
อับดุลลอฮ์ บิน อุสมาน
อาบีตอลิบ บินอับดุลมุตตอลิบ

25. คุณสมบัติใดของซูมัยยะฮ. ที่นักเรียนควรเอาแบบอย่าง
การเสียสละเพื่ออิสลาม
มีความเข็มแข็งในความศรัทธาต่ออัลลอฮ.
การยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ.
การยำเกรงต่ออัลลอฮ.

26. จากเหตุการณ์ในขณะอพพยของท่านนบี (ศ็อลฯ) ทำให้ผู้ใดได้ชื่อว่า “ซาตุนนีตอกัยน์” (ผู้เป็นเจ้าของสายรัดเอวสองชิ้น)
อาอิชะ บินตี อาบีบักร
อัสมาอฺ บินตี อาบีบักร
เคาะดีญะฮ์ บินตี คุวัยลิด
อัสมาอฺ บินตี ยะซีด

27. “เป็นความทุกข์เข็ญที่เศร้าที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉัน” เป็นคำกล่าวของใครหลังจากสิ้นสุดสงครามอูฮุด
คอลิด บินวาลิด
มูฮัมหมัด บินอับดุลลอฮฺ
อาลี บิน อาบีตอลิบ
อูมัร บิน คอฏฏอบ

28. ใครเป็นผู้ปกครองรัฐอิสลามและศูนย์กลางอยู่ที่ใด
ฮัมซะฮ บินอับดุลมุฏฏอลิบ/มัสยิดนาบาวีย์
อบูบักร บิน อับดุลลอฮ./มัสยิดนาบาวีย์
มูฮัมหมัด บิน อับดุลลอฮ. /มัสยิดนาบาวีย์
สะอัด บิน อบีวักกอส/มัสยิดนาบาวีย์

29. คุละฟาอุรรอซีดีน มีความสำคัญต่ออิสลามอย่างไร
สืบทอดภารกิจต่อจากท่านรอซู้ล (ซ.ล.)
เป็นผู้ใกล้ชิดท่านนาบี (ซ.ล.)
เป็นผู้ที่พลีทรัพย์สินของตนเองในหนทางของอัลลอฮฺ
สืบอำนาจการปกครองตามหลักการอิสลามต่อจากท่านรอซู้ล (ซ.ล.)

30. บทบาทหน้าที่หลักของคุละฟาอุรรอซีดีน
ผู้สืบทอดการปกครองอิสลามหลังจากท่านนาบีเสียชีวิต
ผู้ปกครองรัฐอิสลามและเผยแพร่
ผู้ได้ขึ้นมาสืบทอดปกครองอิสลาม
ผู้ใกล้ชิดท่านนาบี (ซ.ล.)

31. ข้อใดไม่ใช่บทเรียนจากสงครามอุหุด
แยกแยะระหว่างมุมินีนที่แท้จริงจากผู้กลับกลอก
มุสลิมได้รับความพ่ายแพ้เหมือนกับผู้อื่นได้
การปล่อยเชลยเป็นอิสระโดยแลกกับค่าไถ่
ตักเตือนมุสลิมมีเป้าหมายสงครามเพื่อยืนหยัดศาสนาของอัลลอฮฺ

32. สาเหตุอะไรที่มุสลิมมีมติให้ขุดสนามเพลาะในสงครามคอตดัก ?
เพื่อเป็นที่คุ้มกัน ปิดทางเข้านครมาดีน๊ะและรักษาฐานที่มั่นของมุสลิม
เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของมุสลิม
เพื่อแสดงความอดทนของมุสลิม
เป็นแผนลับของอิสลาม

33. ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) สิ้นชีวิตในฮิจเราะฮ์ที่เท่าไหร่
ฮิจเราะฮ์ที่ 11
ฮิจเราะฮ์ที่ 13
ฮิจเราะฮ์ที่ 23
ฮิจเราะห์ที่ 35

34. ภารกิจสำคัญของอุษมาน บิน อัฟฟาน คือ ?
คัดลอกอัลกุรอาน ชื่อ มุสหัฟ อุชมาน
จัดระบบการปกครองจัดเก็บภาษีตามแนวทางอัลกุรอาน
หนึ่งในผู้คุ้มครองดูแลท่านนบีตลอดเวลา
ปราบปรามผู้ที่ตั้งตัวเป็นนบี

35. คอลีฟะฮฺท่านใดได้รับฉายาเจ้าของดวงประทีป 2 ดวง
อาบูบักร อัศศิกดีก
อุสมาน บิน อัฟฟาน
อุมัร บิน ค็อฏฏอบ
อาลี บิน อาบีตอลิบ

36. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของท่านหะสัน บิน อาลี
ชอบบริจาคทาน
มีความชำนาญด้านภาษา
ได้รับการเคารพยกย่องจากคนรอบข้าง
ชอบความวุ่นวายและการนองเลือด

37. ชูอิบคอยตักเตือนเพื่อนๆให้ละหมาด ตรงเวลาอยู่เสมอ ชูอิบได้ทำหน้าที่ตามคุณลักษณะใด
อัซซิดกุ
อัลอะมานะฮ์
อัตตับลีฆ
อัลฟะตอนะฮ์

38. บุคคลใดบ่งบอกว่ามีคุณลักษณะตับลิฆ
นาย ก ซื้อขนมมากินพร้อมแจกเพื่อนๆ
นาย ข เรียนวิชาฮาดิษเสร็จแล้วกลับไปท่อง
นาย ค เรียนวิชาฮาดิษแล้วกลับมาสอนเพื่อนๆ ต่อ
นาย ง ชอบช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยาก

39. ข้อใดคือการกล่าวสลามที่สมบูรณ์ตามแบบฉบับของท่านศาสดา(ซ.ล.)
อัสสลามูอาลัยกุม
อัสสลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลลอ
อัสสลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลลอฮ์อาบารอกาตตุฮ
วาอาลัยกูมุสสาลาม

40. เหตุการณ์ที่ท่านนบีได้รับเกียรติให้เป็นผู้ตัดสินยกหินดำเป็นการแสดงว่าท่านมีจริยธรรมในเรื่องใด
การเสียสละ
การพูด
การซื่อสัตย์
การเกรงใจ

41. เมื่อใดเป็นเวลาของการบริจาคทาน
เมื่อร่ำรวย
เมื่อสบายใจ
เมื่อโชคดี
ได้ทุกเวลา

42. หลังจากอาบูฏอลิบเสียชีวิตท่านนบีต้องการไปเผยแพร่ที่เมืองใด
ที่กูบะ
ที่ฏออีฟ
ที่อับวะ
ที่อากอบะ

43. ซอฮาบะฮ.ท่านใดที่เดินทางกับท่านนบีไปยังเมืองฎออิฟ
อบูบักร อัศศิกดิ๊ก
อุมัร อัลค็อบฎอบ
อุสมาน บิน อัฟฟาน
อาลี บิน อาบีฎอเล็บ

44. ปีฮิจเราะฮ.ศักราช เริ่มต้นจากเหตุการณ์ใด ?
การอพยพไปยังเมืองเอธิโอเปีย ครั้งที่ 1
การอพยพไปยังเมืองเอธิโอเปีย ครั้งที่ 2
การอพยพไปยังเมืองมะดีนะฮ.
การเปิดเมืองมักกะฮ.

45. เราควรปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสดาในด้านการประหยัด
แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด
ซื้อสิ่งของต่างๆตามความต้องการ
เตรียมอาหารไม่จำเป็นต้องครบ 5 หมู่
เมื่อเข้าบ้านเปิดไฟฟ้าตามความจำเป็น

46. การประชุมปรึกษาหารือของบรรดาซอหาบะฮ์หลังจากอบูบักรเสียชีวิตเพื่อเลือกคอลิฟะฮ์ท่านต่อไปเป็นการบ่งบอกถึงจริยธรรมข้อใด
ความสามัคคี
ความเมตตา
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

47. บุคคลใดที่ดำรงตามแบบฉบับสุนนะฮ์นบี
1. นายฮาฟิซใส่กางเกงขาสั้นเล่นฟุตบอล
2. นายอาศิซแปรงฟันทุกเวลาก่อนละหมาด
3. นายบากากกินอาหารในขณะที่เดิน
4. นายศอและฮ์ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย

48. ทาสของอุมัยยะฮ์ บินเคาะลัฟ ผู้ถูกทรมานอย่างหนักหลังจากเข้ารับอิสลามมีชื่อว่าอะไร
อบูซัร อัล ฆิฟารี
ซุเบร บิน อัลเอาวาม
อัมมาร บิน ยะซีร
บิลาล บิน รอบาฮ.

49. ด้วยความเชื่อมั่นของสุมัยยะฮ. ทำให้อัมมารเป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างไร
มีความเข็มแข็งในการศรัทธา
มีความถ่อมตน
มีความซื่อสัตย์
มีความอดทน

50. บุคคลใดเป็นผู้แนะนำให้อูมัร บินคอฏฏอบเข้ารับอิสลาม
คอบาบ บิน อัลอะร็อต
อัรกอม บิน อัรกอม
ค๊อบบาบ บิน อัลอะร๊อต
ค๊อบบาบ บิน อับดุลลอฮ.

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: