วิชาภาษามาลายู ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น จำนวน 50 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง
สถิติจำนวนการเข้าดูแบบทดสอบ hit counter

1. ……………………..Habibah akan pulang ke Satun?
Siapakah
Dimanakah
Bilakah
Berapakah

2. Berapakah jenis kata nama?
sejenis.
dua jenis.
tiga jenis.
empat jenis.

3. อับดุลลอฮฺได้พูดกับอะหมัดว่า Apa Khabar อะหมัดควรตอบว่าอย่างไร?
Alhamdulillah Saya baik.
Alhamdulillah Saya tidak baik.
Alhamdulillah khabar baik.
Alahamdulillah Terimakasih.

4. Apakah warna isi tembikai?
Putih.
Kuning.
Oren.
Merah.

5. Ayat manakah yang tidak betul?
Saya makan nasi.
Saya minum susu.
Saya mandi air.
Saya main bola.

6. Ayat manakah yang betul?
Saya minta izin di dalam kelas.
Saya minta izin masuk ke dalam kelas.
Saya minta izin masuk di atas kelas.
Saya minta izin naik ke atas kelas.

7. Bola terletak di ………………. Meja.
atas
bawah
dalam
luar

8. Pilih ayat yang sempurna?
Adik duduk.
Ayah membeli ikan di pasar.
Fatimah kawan Aminah.
Abang diri.

9.Beliau banyak membantu masyarakat disini. Perkataan yang garis di bawah ialah kata ganti diri…………?
Pertama
Kedua
Ketiga
Pertama dan kedua

10. Kita dapat mengirim surat kiriman di ………………….?
Balai polis.
Pejabat pos.
Hospital.
Kedai buku.

11. ถ้าเราเดินไปชนผู้อื่นโดยไม่ได้เจตนา เราควรกล่าวว่าอย่างไร
Jumpa lagi.
Sama-sama.
Maafkan saya.
Tidak mengapa.

12. Masjid ialah tempat?
Solat.
Solat duha.
Solat Jumaat.
Solat sunat.

13. Ayat manakah ayat berita?
Wah, ramainya orang di pasar malam!
Nama saya Aminah binti Ahmad.
Apakah nama anda?
Saya tidak suka makan durian, tetapi suka makan rambutan.

14. Abang mandi sungai. Perkataan yang garis di bawah ialah kata………….?
kata kerja.
kata nama.
kata ganti nama.
kata sendi.

15. Manakah yang betul?
“Saya” kata ganti nama diri yang kedua.
“Mereka” kata ganti nama diri yang kedua.
“kamu” kata ganti nama diri yang ketiga.
“dia” kata ganti nama diri yang ketiga.

16. Anwar sedang bermain bola di .......…… padang.
Bawah.
Dalam.
Atas.
Tengah.

17. Apakah haiwan yang lehernya panjang?
Kucing.
Lembu.
Zirafah.
Kuda.

18. เมื่อมีคนมอบของขวัญให้กับเรา เราควรกล่าวเป็นภาษามาลายูว่าอย่างไร?
Insyaallah.
Alhamdulillah.
Terima kasih.
Jazakallah.

19. Ayat manakah yang tidak betul?
Saya makan nasi.
Saya makan air.
Saya makan nanas.
Saya makan roti.

20. Bacakan cerita ini kemudian jawab soalan 20-23 “Nama saya Aminah binti Ahmad. Saya berasal dari Satun. Saya mempunyai lima orang adik-beradik.
Ibu dan bapa saya bekerja guru bahasa Melayu.” Apakah tajuk cerita diatas?
kawan-kawan.
keluarga saya.
adik-beradik.
Pekerjaan.

21. Ibu dan bapa Aminah berkerja……………….?
suri rumah.
askar.
guru bahasa melayu.
polis.

22. Berapakah anggota dalam keluarga ini?
dua orang.
tiga orang.
empat orang.
lima orang.

23. Aminah berasal dari mana?
Satun.
Trang.
Pattani.
Songkla.

24. A: Siapa nama anda? B: ……………………………
Saya nama Ahmad.
Nama saya Ahmad.
Ahmad saya nama.
Ahmad nama saya.

25. Jangan buang sampah di sini !
Ayat penyata.
Ayat Tanya.
Ayat nafi.
Ayat arahan.

26. Perkataan yang asing dari kelompok ialah………?
berfikir, berlari.
berfikir, belajar.
berlari, beli.
berfikir, belalang.

27. Kenderaan yang digunakan untuk pergi sekolah.
kaki.
berjalan.
bas.
berlari.

28. Silakan masuk dalam kelas.
Ayat arahan.
Ayat penyata.
Ayat Tanya.
Ayat mohon.

29. Ayat yang betul ialah?
Saya pergi sekolah setiap hari.
Saya pergi sekolah setiap hari,
Saya pergi sekolah setiap hari !
Sya pergi sekolah setiap hari?

30. Tolong ambilkan bag untuk saya!
Ayat penyata.
Ayat tanya.
Ayat Arahan.
Ayat Seruan.

31. A: ……………………..? B: Saya tinggal di Satun.
Berapa umur kamu?
Dimana kamu tinggal?
Berapa lama kamu tinggal di sana?
Bila tinggal di Satun

32. Patik ialah kata ganti diri……………..?
ketiga.
pertama.
kedua.
kedua dan ketiga.

33. A: Berapakah umur awak? B: …………………………………….
Saya berumur 12 tahun.
Saya mempunyai adik beradik 12 orang.
Saya tinggal di sini 12 tahun.
Saya membeli pencil 12 bath.

34. Manakah dalam kelumpuk yang sama?
burung, ayam, rumah.
adik, kakak, ibu.
ayam, ibu, adik.
adik, kakak, rumah.

35.Saya suka makan
Epal.
Nanas.
Oren.
Durian.

36. Pilih perkataan yang berbeda dari kumpulan.
Pekebun, Nelayan.
Guru, Doktor.
Perawat, Pesakit.
Pekebun, Pelajar.

37. “Saya makan nasi di atas meja.” Kata kerja dalam ayat diatas ialah…………?
Nasi.
Makan.
Di atas meja.
Saya.

38. sedang memberi ucapan.
Doktor
Perawat
Guru
Pelajar

39. Pilih perkataan yang berbeda dari kumpulan?
Kucing Burung Tikus.
Meja Kerusi Cawan.
Nanas Oren Epal.
Makan Minum Jalan.

40. ถ้าเพื่อนมาจากมาเลเซียมาเยี่ยมเราที่โรงเรียนในโอกาสแรกที่เขามาถึง เราควรจะกล่าวทักทายว่าอย่างไร?
Selamat Pagi.
Selamat Petang.
Selamat Datang.
Selamat Tinggal.

41. Siapakah yang mengajar kita di sekolah ?
Ibu.
Bapa.
Guru.
Kawan.

42. Susunkan gambar menjadi sebuah cerita yang sempurna.

3, 1, 2, 4
4, 2, 1, 3
1, 2, 3, 4
3, 4, 2, 1

43. …………………..berenang dalam air ?
Kucing
Ikan
Ayam
Tikus

44. จงเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์ที่สุด
Rumah saya bersih dan……………….?
Kotor.
Kecil.
Cantik.
Besar.

45. Apakah haiwan hidup di dalam laut?
Sotong.
Ayam.
Belalang.
Burung.

46. Manakah pekerjaan kebanyakan orang selatan ?
Pekebun buah-buahan.
Pekebun getah.
Nelayan.
Pesawah.

47. terletak di…………… ?
Madinah.
Makkah.
Palistina.
Yaman.

48.Ayah beli kepada saya.
kerusi
pen
cincin
jam tangan

49. Masjid Mambang terletak dimana ?
Songkhla.
Satun.
Suratthani.
Pattani.

50. Fandi pergi membaca buku di………………………?
Permainan.
Perpustakaan.
Perhertian.
Rumah.

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: