กำหนดการวันเงินเข้าของข้าราชการและพนักงานราชการ

ประจำปี ๒๕๕๔

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

 

เดือน

วันที่เงินเข้าบัญชี

มกราคม

๒๖

มกราคม

๒๕๕๔

กุมภาพันธ์

๒๓

กุมภาพันธ์

๒๕๕๔

มีนาคม

๒๘

มีนาคม

๒๕๕๔

เมษายน

๒๖

เมษายน

๒๕๕๔

พฤษภาคม

๒๖

พฤษภาคม

๒๕๕๔

มิถุนายน

๒๗

มิถุนายน

๒๕๕๔

กรกฎาคม

๒๖

กรกฎาคม

๒๕๕๔

สิงหาคม

๒๖

สิงหาคม

๒๕๕๔

กันยายน

๒๗

กันยายน

๒๕๕๔

ตุลาคม

๒๖

ตุลาคม

๒๕๕๔

พฤศจิกายน

๒๕

พฤศจิกายน

๒๕๕๔

ธันวาคม

๒๗

ธันวาคม

๒๕๕๔