ข่าวประชาสัมพันธ์

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเข้าใจของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ค่าย ครู ข) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ตัวแทนสช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายฟะฮ์รี ซูไลมัน กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ตัวแทนจากจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายฟะฮ์รี ซูไลมัน กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมพบปะพูดคุย และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม การค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 วัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ระดับศูนย์สอบ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา อ. เมืองสตูล จ. สตูล เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการจัดสอบและแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานระดับศูนย์สอบ ตัวแทนโรงเรียนและตาดีกา และตัวแทนสนามสอบ 9 สนามสอบ ดังนี้ 1.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 2.โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ 3.โรงเรียนดารุลอูลูม 4.โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 5.โรงเรียนมุสลิมศึกษา 6.โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ 7.โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา 8.อนุบาลท่าแพพัฒนา และ 9.ตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ทั้งนี้การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET จะดำเนินการทดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัตสตูล ได้จัดทำแผนและกำหนดการออกบระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายเครือข่ายชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อแนะแนวทางการสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในองค์กรให้ก้าวหน้าและยั่งยืน อย่างมีคุณภาพเพื่อเยาวชนสมาชิกTO BE NUMBER ONE ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกตามกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบในทางที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือมั่วสุมสิ่งเสพติตต่างและการเตรียมพร้อมในการส่งองค์กรเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในโอกาสต่อไป

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ2564 I-NET

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สช.สตูล ประชุมโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมโครงการ “ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง” ณ ห้องประชุม 2 โต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานโครงการ "ผู้ว่าสวมหมวกให้น้อง" ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในการรับบริจาคหมวกนิรภัยจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ไม่มีหมวกนิรภัย และเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

สช.สตูล ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพซึ่งตามที่นายอรรถสิทธ ขุนดำ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีความประสงค์ขออนุญาตจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ชื่อว่า “สถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟีซุลกุรอ่านท่าแพ” ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ทั้งนี้ได้มีการยื่นแบบคำร้องและเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย จังหวัดสตูลจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อดำเนินการตรวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บริเวณที่ตั้ง บุคลากร และด้านอื่น ๆ ของสถาบันศึกษาปอเนาะดังกล่าวต่อไป

 

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล พร้อมด้วย นิติกร และผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน การดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงทุจริต หรือปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนด โดยมีนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Syndicate content