ผอ.สช.สตูล ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อหารือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป

สช.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายนายณัฐพล หลีหมาด พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2566 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจําเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม

More...

สช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายมนฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 และคณะตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคในโอกาสลงพื้นที่

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายมนฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 และคณะตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคในโอกาสลงพื้นที่ ณ โรงเรียนดารุลอูลูม ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

More...

สช.สตูล ให้การต้อนรับ นายมนฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 และคณะตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ณ สกสค.สตูล

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลให้การต้อนรับ นายมนฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 และคณะตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมี ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคด้วย

More...

นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในกิจกรรมละศีลอด

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในกิจกรรมละศีลอด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

More...

สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนดารุลอูลูมในโอกาส เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนดารุลอูลูมในโอกาส เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะตรวจติดตามผลการดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

More...

Syndicate content