นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เวลา นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 1 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565) ของหน่วยงานรับตรวจในจังหวัดสตูล ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 แจ้งกำหนดการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ 6 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล