สช.สตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีนายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำการกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนในการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ อายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล