สช.สตูล จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล และ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสตูล เพื่อชี้เเจง โครงการนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 และ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565