ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 4

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://opec.go.th/pre-olympic-2nd-2565/