กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย "MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย"

เสมาโพล กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง นโยบาย "MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย" ขอความร่วมมือหน่วยงาน/สถานศึกษา - ผู้ปกครอง - นักเรียน นักศึกษา - ครู และบุคลากรทางการศึกษา - ประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-4 ก.ค.65 เวลา 12.00 น.