นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะด้านกีฬาและแสดงความสามารถของตนเอง รวมทั้งได้ตระหนักถึงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด