สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดโครงการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอัลกุรอานในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนอิสลามศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนอัลกุรอาน เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนอัลกุรอาน ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ซาอารี บูเก๊ะเจ๊ะลี เป็นวิทยากรบรรยาย