นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ซี ซี รีสอร์ท ปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล