สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ "นายรุสมาน นิเฮง" ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล