นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศรีปะดุกานูรุดดีน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศรีปะดุกานูรุดดีน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ ศรีปะดุกานูรุดดีนสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล