ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พบปะผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา จชต.

วันที่ 17 มีนาคม 2666 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พบปะผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี