ครูผู้สอน

 

พนักงานราชการ

นางสาวนุสรา  ปังเตะ
ร.ร.สามัคคีอิสลามวิทยา

นางมิยารอ  มานะกล้า
ร.ร.สามัคคีอิสลามวิทยา

นางสาวยานีดา  คงสวัสดิ
ร.ร.แสงประทีปวิทยา

นางกูฟารีดี  แก้วสลำ
ร.ร.แสงประทีปวิทยา


 

 

 
 
ร.ร.พัฒนาการศึกษามูลนิธิ

ร.ร.พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
ว่าง
ร.ร.ธรรมศาสน์วิทยา
นางซัลวา  มณีหยัน
ร.ร.ธรรมศาสน์วิทยา

   
นางสาวสูไลลา ยูโซ๊ะ
ร.ร.สันติศาสตร์ศึกษา
 นางสาวสุกัญญา จิ้วจวบ
ร.ร.สันติศาสตร์ศึกษา
นางสาวนูรมะห์ณี  เถาวัลย์
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
นางอัมรีน่า  มะเร๊ะ
ร.ร.อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

นางสาวนูรีดา  ฮาแวมาเนาะ
ร.ร.ดารุลอูลูม
นางดาณี  หมัดหมัน
ร.ร.ดารุลอูลูม
 นายไมตรี  หยังดี
ร.ร.อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
นางฤทัยรัตน์  ง๊ะสมัน
ร.ร.อันซอเรียะห์อัดดีนียะห์
 

16

 นางมารีย๊ะ   กาเส็มสัน
ร.ร.ตัรกี้ยะตุลอุมมะฮ์
  นางสาวอาบีดา  เตาวโต
ร.ร.ตัรกี้ยะตุลอุมมะฮ์
นายรอซี  หนูเบ๊ะ
ร.ร.จริยธรรมอิสลามวิทยา
มูลนิธิ
นางสาวสุนิสา  สูหลง
ร.ร.จริยธรรมอิสลามวิทยา
มูลนิธิ

 
นางสุหรี  องสารา
ร.ร.อิสลามศึกษาดารุลบิร
นางจรรยา  สูนสละ
ร.ร.อิสลามศึกษาดารุลบิร

 นางสาวนลฐิยา  หลงจิ
ร.ร.แสงธรรม

 นางสาวนุสรี  สุขสง่า
ร.ร.แสงธรรม

 
นางสาวอาอีฉ๊ะ  ทิ้งน้ำรอบ
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ
นางสาวกัณทิมา  แกสมาน
ร.ร.อิสลามวิทยามูลนิธิ 
นายสุวรรณ  ราโอบ
ร.ร.ดารุลมาอาเรฟ
นายซัลมาน  บูเดียะ
 ร.ร.ดารุลมาอาเรฟ 
    นายมะนัรมี  เจ๊ะเฮง
ร.ร.มำบาอุลอูลูม
ว่าง
ร.ร.มำบาอุลอูลูม
นายอะหมัดสมหวัง  ปาดูลัง
ร.ร.มัดราซะฮ์อัซซุนนาตุ้ลอิสลามียะฮ์

ว่าง
ร.ร.ดารุลฟารีห์