บรรยากาศการมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ