สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตรวจสุขภาพประจำปี