คู่มือการใช้งาน สช. On Mobile

ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 4

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปีกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://opec.go.th/pre-olympic-2nd-2565/

 

สช.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูลในโครงการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สช.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูลในโครงการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สช.สตูล จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล และ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสตูล เพื่อชี้เเจง โครงการนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 และ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Syndicate content