สช.สตูล ร่วมในกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดสตูล ณ สตารินทร์รีสอร์ท

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น.ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมในกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในจังหวัดสตูล ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพประจำเดือนมีนาคม 2566

สช.สตูล เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน”

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม “คณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน” ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

สช.สตูล เข้าร่วมเวทีเสวนาและพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและ ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลมอบหมายให้ นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมเวทีเสวนาและพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมเวทีและ ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีโรงเรียนเอกชนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา 2.โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา 3.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ 4. โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้าม ในการเข้าสอบ "พรีโอลิมปิก"

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าสอบ "พรีโอลิมปิก" น้องๆสามารถตรวจสอบรายชื่อตามลิ้งด้านล่างนะคะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบ ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5

https://drive.google.com/drive/folders/1HH30LPyzkbzroOWE5fWv0aTononqDZL8?fbclid=IwAR2tkYz8rfasXSV3tMGiul173q0IdPKJmy5gIwOED_ANSsftAFuUdt48viM

สช.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศ Single Sign on ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 19 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพบปะและให้กำลังใจ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศ Single Sign on ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบซึ่งสารสนเทศ Single Sign on ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ กลุ่มที่ 1 ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิบนูเอาฟ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สอนตาดีกาอำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง และ กลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สอนตาดีกาอำเภอละงู อำเภอท่าแพ และอำเภอทุ่งหว้า

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติ ใน " โครงการเข้าสุหนัตหมู่ ปี 2023 " ณ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติ ใน " โครงการเข้าสุหนัตหมู่ ปี 2023 " ณ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งชมรม UMISSION Club มหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) ร่วมกับ มัสยิดอะห์มาดียะ ปันจอร์ ได้กำหนดจัด "โครงการเข้าสุหนัตหมู่ ปี 2023" โดยจะทำพิธีเข้าสุหนัตให้แก่ยุวชนมุสลิมในเขตมัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์ และมัสยิดใกล้เคียง จำนวน 150 คน และมีคณะแพทย์และนักศึกษาจากประเทศ มาเลเซียมาร่วมจัดโครงการฯ ดังกล่าว

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พบปะผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา จชต.

วันที่ 17 มีนาคม 2666 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พบปะผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

Syndicate content