สช.สตูล ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูลในโครงการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สช.สตูล จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล และ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสตูล เพื่อชี้เเจง โครงการนิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 และ โครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สช.สตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีนายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำการกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับนักเรียนในการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ อายุไม่เกิน 16 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

Syndicate content