ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.45 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ นางหทัยมาศ ผลบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 และ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วรรณดี สุธาพานิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมทั้งได้ร่วมหารือข้อราชการด้านการศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วรรณดี สุธาพานิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมทั้งได้ร่วมหารือข้อราชการในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือในด้านการศึกษาแบบบูรณาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ภายใต้สโลแกน "เด็กยุคใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ แห่งอิสลาม"

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ภายใต้สโลแกน "เด็กยุคใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ แห่งอิสลาม" โดยมี นายนิคเรศ ชุมประเวศ และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรพมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ได้จัดงานสัปดาห์วิชาการภายใต้สโลแกน"เด็กยุคใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ แห่งอิสลาม" ขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการต่างๆ ของนักเรียน ในระดับชั้นดับมัธยมศึกษา การแสดงกิจกรรมและจัดนิทรรศการทางวิชาการต่างๆของนักเรียนเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนต่อไป

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15:30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล "เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล" ณ โรงเรียนสตูลวิทยา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

สช.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ "เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล"

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล โรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ "เด็กใต้รักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นำไทยสู่ทาง นวัตกรรมล้ำไกล" ณ ลานสร้างสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13:30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TMS Academic Festival " อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TMS Academic Festival " อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา โดยมีนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ยม อำเภอควนโดน นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการ TMS Academic Festival " อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา สำหรับโครงการ TMS Academic Festival " อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งศรัทธา ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะกระบวนการที่ได้จากการแสดงออกอย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านการแสดงโชว์ ด้านทักษะอาชีพ และการจัดซุ้มนิทรรศการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

สช.สตูล จัดพิธีต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลส 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

สช.สตูล ประจำจุดจ่ายรางวัลรางวัลในงานประจำปีและงานกาชาดเที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์สตูล ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำจุดจ่ายรางวัลรางวัลในงานประจำปีและงานกาชาดเที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์สตูล ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินกองทัพอากาศสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

สช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ในโอกาสเดินทางมารายงานตัว เข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล” ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 11.09 น. นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ในโอกาสเดินทางมารายงานตัว เข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล” ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Syndicate content