สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 .น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จัดกิจกรรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันออกศีลอดเดือนรอมฎอน (วันตรุษอิฎิ้ลฟิตรี)” ประจำปีฮิจเราะห์ 1444  ณ เขาโต๊ะหงาย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา  ต. ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล