สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

กิจกรรมผู้บริหาร

สช.สตูลจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการศึกษา ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ …

สช.สตูลจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการศึกษา ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและจรรยาบรรณวิชาชีพ” Read More »

สช.สตูลจัดพิธีก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลหลังใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล …

สช.สตูลจัดพิธีก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลหลังใหม่ Read More »

สช.สตูล ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ …

สช.สตูล ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ Read More »

สช.สตูล ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านการประชุม video conference

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ …

สช.สตูล ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ผ่านการประชุม video conference Read More »

สช.สตูล จัดประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ …

สช.สตูล จัดประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Read More »

สช.สตูล จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ E-SAR ผ่านระบบ Single Sign-On ในรูปแบบออนไลน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมการอบรมเชิงป …

สช.สตูล จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ E-SAR ผ่านระบบ Single Sign-On ในรูปแบบออนไลน์ Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับจังหวัดสตูล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระดับจังหวัดสตูล Read More »

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูผู้สอนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ …

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครูผู้สอนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Read More »

สช.สตูล จัดประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุ …

สช.สตูล จัดประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Read More »

สช.สตูล ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ …

สช.สตูล ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล Read More »