สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

สช.จ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในการฝึกทักษะอาชีพ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอควนโดน สาขาวิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ใกล้กับสนามกีฬาอำเภอควนโดน) และ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมายให้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านพื้นฐานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในการฝึกทักษะอาชีพ ประกอบด้วย การฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น (การตัดผมชาย) จำนวน 18 ชั่วโมง  และ การฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น (กางเกงชาวเล) จำนวน 18 ชั่วโมง ซึ่งจัดขึ้นนระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *