สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์