สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เบิกจ่ายเงินสวัสดิการป …

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ Read More »

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์

สำนักงานการศึกษาเอกชน เบิกจ่ายเงินสวัสดิการประจำเดือน เ …

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผล …

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »