สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7

รายละเอียด

เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 Read More »

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวั

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ)

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ) Read More »

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) Read More »

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือ

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Read More »

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เบิกจ่ายเงินสวัสดิการป

แจ้งการโอนเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ Read More »