สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์

ตามที่ ได้มีประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงวั

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ)

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกา

Read More »