สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์

โดยขอให้นักเรียนที่สอบได้ ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในช่องทางออนไลน์ ผ่านการสแกน QR Code ท้ายประกาศ หรือ กดยืนยันสิทธิ์ที่ลิ้งค์ดังต่อไปนี้

  1. ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา เข้าค่ายฝึกอบรมทางวิชาการ ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไซต์ นักเรียนที่สอบได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์   https://forms.gle/rQ4qhu8rm9MjBhDZA
  2. ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าค่ายฝึกอบรมทางวิชาการ ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไซต์ นักเรียนที่สอบได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ https://forms.gle/wienRy4e1tUJ62Mb6
  3. ศูนย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เข้าค่ายฝึกอบรมทางวิชาการ ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไซต์ นักเรียนที่สอบได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ https://forms.gle/kp7Kt8ympVHi31cbA

***ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 เมษายน 2566***

หากเลยกำหนดให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ และจะเปิดให้นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองลงทะเบียนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ โทรศัพท์ 0 2282 7759 หรือ 0 2282 1000 ต่อ 560 และ 562

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://opec.go.th/news/detail/937