สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา (โรงเรียนเอกชนในระบบ)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา (โรงเรียนเอกชนในระบบ) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 5 ของโครงการส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 11 – 25 กรกฎาคม 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ คือ โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 40 โรงเรียน ซึ่งในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้ลงนิเทศติดตามฯ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยามโรงเรียนจงหัว โรงเรียนสายเพชรศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพชรกาญจน์ และโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *