สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

แชมป์ 2 ปีซ้อน โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ อ.เมือง จ.สตูล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล

ยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ อ.เมือง จ.สตูล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ปีการศึกษา2563 ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปี ชาย จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสตูล

(แชมป์ 2 ปีซ้อน)