สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล               
Office of Private Education Satun Province

กิจกรรมผู้บริหาร

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮงรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระดับจังหวัดสตูล

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบ …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่การพิจารณารับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15

วันที่ 4 เมษายน 2566 ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำ …

ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าสู่การพิจารณารับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 Read More »