พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี โดยมีสถานศึกษาในสังกัด ได้รับเงินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทาน เพื่อให้สถานศึกษาที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้นำเงินพระราชทานดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่ กักตัว หรือศูนย์ พักคอย เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ และเป็นค่าเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหรา โรงเรียนบ้านวังประจัน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน โรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ ๑๔๗ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง โรงเรียนบ้านดูสน และ โรงเรียนอนุบาลมะนัง

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าพบและมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าพบและมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

นักเรียนในสังกัด สช.สตูล เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนจงหัว โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา นักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรค Covid 19 ในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนแบบ On Site โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 (อายุ 12 ปี บริบูรณ์) ณ โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลให้เปิด on site ณ โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลให้เปิด on site ณ โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการในประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรการสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

ติดตามการฉีดวัคซีน โควิด-19 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.สตูล

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีน โควิด-19 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

Syndicate content