ติดตามการฉีดวัคซีน โควิด-19 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.สตูล

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีน โควิด-19 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค ในคณะกรรมการชุดที่ 3

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 ระดับภาค ในคณะกรรมการชุดที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็ก ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ด้วย Google meet

นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาค ณ โรงแรมรอยัลฮิล โฮเทลสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเพื่อดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2564

Syndicate content